sunnuntaina, joulukuuta 16, 2012

Kodikasta vai karheaa: myyttinen kansanluonne?

Viime aikojen Suomi-uutiset eivät ilahduta. Lomautuksia, supistuksia ja leikkauksia yrityksissä. Esikaupungeissa perhesurmia tai puolison hengen riistämistä. Väkivaltaa kouluissa ja kauppakeskuksissa. Piiritystilanteita ja aseleikkejä asunnoissa. Ympäristörikoksia Lapissa ja huonoa hallintoa Helsingissä.

Suomalaisen kulttuurin karheat piirteet nousevat esiin, kun lama ja yleinen neuvottomuus valtaavat alaa. Synkkä kansanluonne, tavataan selittää, kun pohditaan täällä asuvien alttiutta tarttua aseeseen tai ratkaista pulmatilanteet väkivallalla. Metsäläisyyttä, huokaavat toiset, kun tulee tarve analysoida sosiaalisten taitojen puutetta. Kansanluonne kelpaa selittäjäksi, kun tarvitaan jotain yleistävää ja laajapohjaista samastumiskohdetta. Stereotypioihin tartutaan, kun puhe ”meistä” niin edellyttää. 
Käsitys kansanluonteesta yleistyi 1800-luvulla, Ranskan vallankumouksen jälkeen. Tuolloin tarvittiin uusia yhteisöllisiä samastumiskohteita ja luotiin kuvastoa kansakunnista ja heimoista. Pian kuvaukset saivat poliittisen ulottuvuuden: tietyllä alueella asuvien kansojen tuli tuottaa jopa omaa valtiollisuutta. Kun tilanne salli, eli vallankumouksien ja sotien seurauksena, synnytettiin Eurooppaan monia uusia etnisesti yhdenmukaisia maita. Suomi oli tässä joukossa.
Kansaluonteesta viehättyivät niin Churchill, Kekkonen kuin Thatcherkin. Vaikka kansanluonne-ajattelu on monta kertaa siirretty oppihistorialliseen museoon, putkahtaa se takaoven kautta takaisin käyttöön. Sen voima on kyvyssä yleistää ja yhtenäistää jotain ilmassa olevaa ja kaikkien aistittavaa. Saksalaiset ovat ahkeria ja amerikkalaiset pinnallisia. Venäläiset petkuttavat ja kreikkalaiset huijaavat. Suomalaiset vaikenevat kahdella kielellä ja englantilaiset osaavat nauraa itselleen. 
Kansanluonne ja stereotypiat kelpaavat tätä nykyä myös jakautuneen Euroopan selittäjäksi. ”Tanskan pohjoispuolella ei ole tilaa filosofialle – alue on täynnä insinöörejä ja tekniikan miehiä”, julisti Le Figaron kirjeenvaihtaja vuonna 2001, kun Ruotsista tuli EU:n puheenjohtajamaa. Insinöörivetoisuus ja teknologiaoptimismi ovat hyväksyttyjä lähtökohtia Suomessakin, jossa puolestaan sopii ylenkatsoa välimerenmaiden leväperäisyyttä. Eurooppa-kuva elää tänäänkin, kun pohdimme suhdettamme eri alueisiin, kulttuureihin, kieliryhmiin ja poliittisiin perinteisiin.
Ranskalainen lausuma nostaa esiin todellisia tai myyttisiä mielikuvia, joita Euroopan eri alueilla asuvilla ihmisillä on toisistaan. Silti jokainen ympärilleen katsova huomaa, että erot eri ihmisten välillä ja kesken eivät seuraa kansakuntalinjaa, vaan muodostuvat sosiaalisesti. Lääkärit toimivat samantyyppisesti maailman eri puolilla. Professorit jakavat samanlaisen eettisen ajattelun ja tutkimuskulttuurin. Sotilaat ja urheilijat solidarisoituvat helposti keskenään vaikka kilpaillen tai taistellen. Virkamieseetos on samantyyppistä valtiossa kuin valtiossa. Keskiluokka suurkaupungeissa hankkii samoja kulutustavaroita ja jakaa yhtäläisen makumaailman jne
Kansanluonnetta kiinnostavampi on historian käyttö, historiallinen muisti ja siihen kietoutunut yhteisöllinen tunnemaailma. Menneisyys tarjoaa kosolti samastumisen kohteita; jo vilkaisu Eurooppaan osoittaa, että on helppo omaksua joko suurvallan ja voittajan tai uhrin ja marttyyrin roolit. Meille sodista jäi paljon kulttuuriseen omakuvaan. Sankarillisuus, ponnistelu ja kansallinen yksituumaisuus ovat korostuneet myyttisinä arvoina. Ero esimerkiksi Ruotsiin on huomattava. Naapurissa haetaan rauhaa, solidaarisuutta ja kodikkuutta (mysighet) konfliktitilanteissa. 
Entäpä kuluneen vuoden uutishirveyksiin Suomessa? Ovat esimerkiksi perhesurmat jotenkin ”suomalaisia” tai kansanluonteesta selittyviä? Eivät ole, uskallan väittää.  Taustalla ovat sosiaaliset mallit, tapa toimia, sosiaalinen esikuvallisuus. Siksi kulttuurinen ymmärrys ja sosiaalinen on tärkeää. Sitä lisää tähän maahan, lamankin keskelle. 
(Julk. myös Suomen Lääkärilehti 7 XII 2012)

Tunnisteet: ,

sunnuntaina, joulukuuta 02, 2012

Väestönsuojelua, kunnallispolitiikkaa ja veristä Suomi-kuvaa

Kiinan-matkan jälkeen realiteetit iskivät kasvoille. Suomessa käytiin kunnallisvaalit, jälleen odotetuin tuloksin: kansalaiset tapaavat äänestää hyvin konservatiivisesti, omiaan ja sosiaalisen taustan mukaan. Itse säilytin paikkani ja lisäsin ’’äänimääräni kaksinkertaiseksi – kiitos luottamuksesta! Poliittinen viiteryhmäni säilytti paikkamääränsä, samalla kun monet niitä menettivät. Helsingissä sekä kokoomus että SDP saa rakennella uutta poliittista identiteettiään persujen ja vasemmistoliiton nousun katveessa. Tätä kirjoitettaessa paikkaneuvottelut ovat edelleen käynnissä ja hyvältä näyttää kannaltamme.

Marraskuulle sijoittui runsaasti esitelmänpitoa – myös maan eri puolilla. Matkailen aina mielelläni jos vain mahdollista; Helsingin ulkopuolella palaute on yleensä välitöntä, suoraa ja positiivista. Piipahdin yhtenä viikonloppuna Oulussa, jossa vietettiin pohjoisen maanpuolustuskurssiyhdistyksen 50-vuotisjuhlia. Olin ”maaherra” Terttu Savolaisen vieraana – nykyään titteli tosin kuuluu aluehallintokeskuksen ylijohtaja. Miksi, oi miksi hyvät vanhat hallintokokonaisuudet läänit piti lakkauttaa…ja maaherra-instituutio hävittää?

Kaikki muu oli toki jäljellä, arvovalta, residenssi ja juhlavuus. Maanpuolustusasiat kokoavat paikalle alueellisen kerman, niin Helsingissä kuin Oulussakin. Rintapielet kilisivät kunniamerkkejä, ja tummat puvut olivat täpäkästi suorassa. Jokainen puhe alkoi ”Arvoisat sotiemme veteraanit…” (..itse tosin sanoin ”arvoisat sotaveteraanit”..) ja läpi käytiin maanpuolustusaatteen paikallisia juonteita. Kuten aiemmin olen todennut, kyseessä on koko Suomea läpäisevä sotilaallisuuden ja isänmaallisuuden kombinaatio, joka lajissaan ja rauhanomaisuudessaan ainutkertainen.

Maaherran residenssi Oulussa on tyylikäs hallintorakennus, jonka seinällä olevat maaherrojen muotokuvat muistuttivat aluehallinnon monisatavuotisista juurista. Eräänlaista eliittiä tuli katsateeta viikko myöhemmin Helsingin ritarihuoneella, kun suomalainen väestönsuojelu vietti 75-vuotisjuhliaan. Sekä Oulussa että Ritarihuoneen juhlassa korostin Suomen historian unohdetuimman vuosikymmen, eli 1950-luvun merkitystä.
Se mikä suomalaisessa järjestelmässä on ainutlaatuista, luotiin poliittisesti sirpaleisella 1950-luvulla ja tästä puhuin. Maanpuolustus ja huoltoajattelu jalkautuivat kaikille valtionhallinnon aloille ja siviiliyhteiskuntaan. Suunnitelmallisuus korostui uhkiin varautumisessa ja huoltovarmuuden vakauttamisessa.

Perimmiltään kyse oli Suomen valtion asemoimisesta kasvun ja hyvinvoinnin tielle, jossa vakaus, varaus ja itsenäisyystahtoisuus olivat keskeisimpiä arvoja. Poliittisissa johtopiireissä ja puolustusvoimissa haluttiin virittää maanpuolustus koko kansan asiaksi. Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden vakauttaminen koettiin tärkeäksi, sillä yhteen hiilleen puhaltaminen oli opittu jo taistelukentillä ja kotirintamalla. Ydinaseiden uhka oli tehnyt mahdollisesta sodasta kaikkia koskettavan asian. Aseellinen sodankäynnin rinnalla aseeton sota oli jatkuvaa ja siinä taisteltiin ihmisen mielistä. Sodan ja rauhan kysymykset kuuluivat nyt jokaiselle kansalaisille.

Kysyntää on näinä aikoina myös Suomi-kuvan päivittämiselle. Sitä pohdittiin eräänä marraskuisena iltana Ilta-Sanomien nuoren toimittaja Kyösti Hagertin kanssa ”Tornin pidoissa”, joihin kutsuttiin lisäkseni (Professori), presidentti Tarja Halonen (Presidentti), VTT Sinikka Salo (Pankinjohtaja) ja kirjailija Pirjo Hassinen (Kirjailija): lopputulos on luettavissa lehden adventtinumerossa (.12.) ja kotisivuilla. Sen lisäksi olen puhunut asiasta muun muassa Turussa, jonne kokoontuivat Suomen kongressikeskusten johtajat, että Helsingissä, jossa tapasivat matkailuverkostoyliopiston aktiivit. Molempien ryhmien kanssa päästiin kokemuksen äänellä puimaan matkailun ”suomalaisuutta”, jossa tiemmä edelleen parhaiten myy eksotiikka, perifeerisyys ja outo kummallisuus, jota tiemmä löytyy suomalaisissa kaupungeissakin.

Marraskuussa tuli myös pohdittua suomalaisten kummallista ase- ja tappoaaltoa. en halua syyllistää miehiä, mutta jossain on jotain vikaa, jos eteen kasautuvat ongelmat ratkotaan tarttumall a) aseeseen ja /tai b) nyrkkiin. Nyt uutisissa on liikaa tätä lajityyppiä. Jos olisin alan ministerin, panisin pystyyn uudelleen ”henkisen asennoitumisen työryhmän” tai vastaava, pohtimaan miehen kunnia- ja ongelmaratkaisunkäsityksiä.

PS. Viikon HS-raati kysyi mielipidettä OM:n kaavailemasta lyhyttutkinnosta. Totesin lakonisesti ja sarkastisesti jotain tämmöistä: ” Ehdotan siirtymistä suoraan seuraavaan vaiheeseen (konsulttiapua löytynee USA:n "tiedemarkkinoilta") : opetusministeriö voi paikata valtiovajetta myymällä suoraan sopivaan hintaan tutkintoja ’from University of Finland’, muutaman kirjekurssin jälkeen. Saadaan näin sekä "lyhyt" että "tutkinto" samaan pakettiin palvelemaan työelämää.” Hyvä idea, eikö totta!
Tunnisteet: , , , , ,